Almenak


De V.A.B. geeft een dorpskrant uit die 5x per jaar gratis huis aan huis bezorgd wordt bij alle inwoners. Deze dorpskrant, de Almenak genaamd, kan verschijnen dankzij bijdragen van de verenigingen en vrijwillige bijdragen van de dorpsbewoners. Via deze Almenak wordt u op de hoogte gehouden van zaken die relevant zijn voor de Almense gemeenschap.

Rond de eeuwwisseling is een speciale editie van de Almenak - de zogeheten Millennium Almenak - uitgebracht met allerlei historische wederwaardigheden.

Almenak gemist of kwijt? Lees deze dan online!

Voorblad Almenak 2019